ไหม Ficofil - ขนแกะ
สีพื้น(Solid Color)สีเหลือบ(Multicolor)


ไหมพรมอื่นๆ