ไหม Ficofil - Milk Soft
สีพื้น(Solid Color)สีเหลือบ(Multicolor)


ไหมพรมอื่นๆ