เชือกร่ม

ใช้สำหรับถักกระเป่าโครเชท์

น้ำหนัก/ กลุ่ม 500 กรัม

สีพื้น ราคากลุ่มละ 150 บาท *

ลดราคา เหลือกลุ่มละ 100 บาท*

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]