TMSOFT #5

ด้ายถัก Acrylic100%
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
เส้นนุ่ม ใช้ถักโครเชท์ เป็นเสื้อ กระโปรง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
เส้นใหญ่ ขนาดเส้นประมาณ 1.2 ม.ม.
ใช้เข็มโครเชต์ขนาด 1.3-1.5 ม.ม.


น้ำหนัก / กลุ่ม 50 กรัม

สีพื้นราคากลุ่มละ 110 บาท *

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน

สีพื้น(Solid Color)


ด้ายถัก อื่นๆ

[close]