เข็มโครเชต์ Tulip Etimo Rose รหัสสินค้า C57


เบอร์ 0 (1.75 m.m.) เบอร์ 4 ( 1.25 m.m.)

เบอร์ 6 (1.0 m.m.) เบอร์ 8 ( 0.9 m.m.)

เบอร์ 10 (0.75 m.m.) 

ราคาอันละ 240 บาท*


อุปกรณ์ อื่นๆ

[close]