เข็มโครเชต์ Tulip Etimo Rose รหัสสินค้า C56


ขนาด 2/0 (2.0 m.m.) ขนาด 3/0 (2.20 m.m.)

ขนาด 4/0 (2.5 m.m.) ขนาด 5/0 (3.0 m.m.)

ขนาด 6/0 (3.5 m.m.) ขนาด 7/0 (4.0 m.m.)

ราคาอันละ 230 บาท*


อุปกรณ์ อื่นๆ

[close]