เข็มโครเชต์ NP ด้ามยาง รหัสสินค้า C36


1 ชุด มี 10 ขนาด
2/0 (2.0m.m.), 4/0 (2.5m.m.), 5/0 (3.0m.m.), 6/0 (3.5m.m.), 7/0 (4.0m.m.),
7.5/0 (4.5m.m.), 8/0 (5.0,m.m.), 9/0 (5.5m.m.), 10/0 (6.0m.m.), 11/0 (6.5m.m.)

ราคาชุดละ 220 บาท*อุปกรณ์ อื่นๆ

[close]