เข็มโครเชต์เทปล่อน NP รหัสสินค้า C35


ขนาด 2.0 ม.ม., ขนาด 2.5 ม.ม., ขนาด 3.0 ม.ม.,ขนาด 3.5 ม.ม.  ราคาอันละ 20 บาท

ขนาด 4.0 ม.ม.ขนาด 4.5 ม.ม., ขนาด 5.0 ม.ม., ขนาด 5.5 ม.ม. ราคาอันละ 25 บาท 

ขนาด 6.0 ม.ม., ขนาด 6.5 ม.ม., ขนาด 8.0 ม.ม., ขนาด 10 ม.ม. ราคาอันละ 30 บาท

1 ชุด 12 อัน ราคาชุดละ 200 บาท
อุปกรณ์ อื่นๆ

[close]