ไม้นิตเซ็ตไม้ไผ่ Tulip ความยาว 8 นิ้ว ขนาด 3.25, 3.5, 3.75, 4.25 ม.ม.
[close]