ไม้นิตเซ็ตไม้ไผ่ Tulip ความยาว 8 นิ้ว ขนาด 2, 2.75 ม.ม.
[close]