ไม้นิตโค้งไม้ไผ่ อุ่นไอรัก ความยาว 60 ซ.ม.
[close]