DC40 สายผ้าดิบหนา
สายผ้าดิบหนา ใช้สำหรับทำสายกระเป๋า


ขนาดกว้าง 0.5 นิ้ว  ราคาเมตรละ 6 บาท*

ขนาดกว้าง 0.75 นิ้ว  ราคาเมตรละ 8 บาท*

ขนาดกว้าง 1 นิ้ว  ราคาเมตรละ 10 บาท*

ขนาดกว้าง 1.25 นิ้ว  ราคาเมตรละ 12 บาท*

ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว  ราคาเมตรละ 14 บาท*