เข็มอัฟกันไม้ไผ่ ความยาว 35 ซ.ม. ขนาด 4 - 8 ม.ม.[close]