อุปกรณ์งานฝีมือ
เข็มโครเชต์

C01 เข็มโครเชต์ Clover 1หัว สีเงิน
เข็มโครเชต์ Clover 1หัว สีเงิน รหัสสินค้า C01

ขนาด 1.25 m.m.(เบอร์4)

ราคาอันละ 15 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Clover 2 หัว สีเงิน
เข็มโครเชต์ Clover 2 หัว สีเงิน รหัสสินค้า C02

ขนาด 1.8m.m.(เบอร์0)/2m.m.(เบอร์2/0)

ราคาอันละ 35 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Egret  1 หัว
เข็มโครเชต์ Egret 1 หัว รหัสสินค้า C10

ขนาด 2.5ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท  ขนาด 3 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท

ขนาด 3.5 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท  ขนาด 4 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท

ขนาด 4.5 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท ขนาด 5 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท 
 
ขนาด 5.5 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท ขนาด 6 ม.ม.ราคาอันละ 25 บาท  

ขนาด 6.5 ม.ม.ราคาอันละ 25 บาท ขนาด 7 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท  

ขนาด 8 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท ขนาด 9 ม.ม.ราคาอันละ 40 บาท  

ขนาด 10 ม.ม.ราคาอันละ 40 บาท


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Egret 1 หัว พร้อมด้ามจับ
เข็มโครเชต์ Egret 1 หัว พร้อมด้ามจับ รหัสสินค้า C11

ขนาด 2 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*  ขนาด 2.5ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*

ขนาด 3 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*  ขนาด 3.5ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*

ขนาด 4 ม.ม.ราคาอันละ 35 บาท*   ขนาด 4.5 ม.ม.ราคาอันละ 35 บาท*

ขนาด 5 ม.ม.ราคาอันละ 40 บาท*


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ JMRA
เข็มโครเชต์ JMRA รหัสสินค้า C20

ขนาด 0.75 ม.ม.(เบอร์10)  ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 1.5ม.ม.(เบอร์2)  ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 2.5ม.ม.(เบอร์4/0)  ราคาอันละ 25 บาท*


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์NP 1 หัว สีเงิน (หัวสีทอง)
เข็มโครเชต์NP 1 หัว สีเงิน (หัวสีทอง) รหัสสินค้า C30

ขนาด 0.6 ม.ม.   ขนาด 1.0 ม.ม.

ขนาด 1.5 ม.ม.   ขนาด 3 ม.ม.

ราคาอันละ 10 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ NP  1 หัว ด้ามเหลือง
เข็มโครเชต์ NP 1 หัว ด้ามเหลือง รหัสสินค้า C31

ขนาด 2.5 ม.ม. ราคาอันละ 20 บาท* ขนาด 3 ม.ม. ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 4 ม.ม. ราคาอันละ 25 บาท* ขนาด 5 ม.ม. ราคาอันละ 25 บาท*


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ NP 2 หัว สีทอง
เข็มโครเชต์ NP 2 หัว สีทอง รหัสสินค้า C32

ขนาด 3/0 , 5/0

ชนาด 4/0 , 6/0

 ขนาด 5/0 , 8/0

ราคาอันละ 30 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ NP ด้ามซิลิโคน
เข็มโครเชต์ NP ด้ามซิลิโคน รหัสสินค้า C34

ขนาด 1.0 ม.ม. ขนาด 1.25 ม.ม.  ขนาด 1.5 ม.ม.

 ขนาด 1.75 ม.ม.  ขนาด 2.0 ม.ม.  ขนาด 2.5 ม.ม.

 ขนาด 3.0 ม.ม.  ขนาด 3.5 ม.ม.  ขนาด 4.0 ม.ม.

 ขนาด 4.5 ม.ม.  ขนาด 5.0 ม.ม.  ขนาด 5.5 ม.ม.

 ขนาด 6.0 ม.ม. 

ราคาอันละ 35 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์เทปล่อน NP
เข็มโครเชต์เทปล่อน NP รหัสสินค้า C35

ขนาด 2.0 ม.ม., ขนาด 2.5 ม.ม., ขนาด 3.0 ม.ม.,ขนาด 3.5 ม.ม.  ราคาอันละ 20 บาท

ขนาด 4.0 ม.ม.ขนาด 4.5 ม.ม., ขนาด 5.0 ม.ม., ขนาด 5.5 ม.ม. ราคาอันละ 25 บาท 

ขนาด 6.0 ม.ม., ขนาด 6.5 ม.ม., ขนาด 8.0 ม.ม., ขนาด 10 ม.ม. ราคาอันละ 30 บาท

1 ชุด 12 อัน ราคาชุดละ 200 บาท
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว สีชมพู
เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว สีชมพู รหัสสินค้า C40

ขนาด 5/0 , 7/0

ราคาอันละ 45 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว พร้อมด้ามจับ
เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว พร้อมด้ามจับ รหัสสินค้า C41

สีชมพู ขนาด 5/0 , 7/0

ราคาอันละ 99 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip 1 หัว สีเงิน
เข็มโครเชต์ Tulip 1 หัว สีเงิน รหัสสินค้า C50

เบอร์ 1 (1.6 ม.ม.)    เบอร์ 2 (1.5 ม.ม.)

เบอร์ 3 (1.3 ม.ม.)    เบอร์ 4 (1.25 ม.ม.)

เบอร์ 5 (1.1 ม.ม.)    เบอร์ 6 (1.0 ม.ม.)

เบอร์ 7 (0.95 ม.ม.)     เบอร์ 9 (0.85 ม.ม.)

เบอร์ 10 (0.75 ม.ม.)     เบอร์ 11 (0.7 ม.ม.)

เบอร์ 12 (0.6 ม.ม.)

ราคาอันละ 12 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip ด้ามมุก
เข็มโครเชต์ Tulip ด้ามมุก รหัสสินค้า C51

เบอร์ 1 (1.6 ม.ม.)     เบอร์ 2 (1.5 ม.ม.)

เบอร์ 3 (1.3 ม.ม.)      เบอร์ 4 (1.25 ม.ม.)

เบอร์ 5 (1.1 ม.ม.)      เบอร์ 6 (1.0 ม.ม.)

เบอร์ 7 (0.95 ม.ม.)     เบอร์ 8 (0.9 ม.ม.)

เบอร์ 9 (0.85 ม.ม.)      เบอร์ 10 (0.75 ม.ม.)

เบอร์ 11 (0.7 ม.ม.)      เบอร์ 12 (0.6 ม.ม.)

ราคาอันละ 40 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีเงิน
เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีเงิน รหัสสินค้า C52

ขนาด 1/0,2/0

ขนาด 3/0,4/0

ราคาอันละ 35 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง
เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง รหัสสินค้า C53

ขนาด 3/0 , 4/0

ขนาด 5/0,6/0

ขนาด  5/0,7/0

ราคาอันละ 45 บาท*
ดูรายละเอียด

 เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง
เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง รหัสสินค้า C54

ขนาด 7/0 , 8/0

ขนาด 7.5/0,9/0

ขนาด  8/0,10/0

ราคาอันละ 50 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip   Etimo
เข็มโครเชต์ Tulip Etimo รหัสสินค้า C55

ขนาด 7/0 (4.0 m.m.)

ราคาอันละ 200 บาท*
ดูรายละเอียด

 เข็มโครเชต์ Tulip   Etimo Rose
เข็มโครเชต์ Tulip Etimo Rose รหัสสินค้า C56

ขนาด 2/0 (2.0 m.m.) ขนาด 3/0 (2.20 m.m.)

ขนาด 4/0 (2.5 m.m.) ขนาด 5/0 (3.0 m.m.)

ขนาด 6/0 (3.5 m.m.) ขนาด 7/0 (4.0 m.m.)

ขนาด 7.5/0 (4.5 m.m.) ขนาด 8/0 (5.0 m.m.)

ขนาด 9/0 (5.5 m.m.) ขนาด 10/0 (6.0 m.m.)

ราคาอันละ 230 บาท
ดูรายละเอียด


เข็มโครเชต์ Tulip Etimo Rose รหัสสินค้า C57

เบอร์ 0 (1.75 m.m.) เบอร์ 2 ( 1.5 m.m.)

 เบอร์ 4 ( 1.25 m.m.) เบอร์ 6 (1.0 m.m.)

เบอร์ 8 ( 0.9 m.m.) เบอร์ 10 (0.75 m.m.) 

ราคาอันละ 240 บาท
ดูรายละเอียด


เข็มโครเชต์ Tulip Etimo Rose รหัสสินค้า C58

เบอร์ 12 ( 0.6 m.m.) เบอร์ 14 ( 0.5 m.m.)

ราคาอันละ 290 บาท
ดูรายละเอียด


เข็มโครเชต์ Tulip Etimo Rose รหัสสินค้า C59

เบอร์ 15 ( 0.45 m.m.) เบอร์ 16 ( 0.4 m.m.)

ราคาอันละ 320 บาท
ดูรายละเอียด

เหล็กควักไหมพรม
เหล็กควักไหมพรม รหัสสินค้า C60

ใช้ควักไหมพรมในงานถักบล็อกไม้ หรือ Turbo knit frame

ราคาอันละ 20 บาท*
ดูรายละเอียด


     

* สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
ส่งแบบ EMS หรือลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้หลังส่งของ 24 ช.ม. ตรวจสอบได้ที่ Track&Trace
ช่องทางการสั่งซื้อหรือสอบถาม
1. ทางโทรศัพท์ 053-226397, 087-3015341 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-17.30 น.
2. ทาง Email (  todaygoods@gmail.com )
3. ทาง facebook, line

โดยเขียนคำสั่งซื้อหรือคำถามไว้ ทางร้านจะตอบกลับในเวลา 10.00-17.30 น. วันจันทร์-เสาร์

พบกับร้าน todaygoods บน social network ได้ที่


11 ถ. พัฒนาช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทร 053-226397 , 087-3015341   todaygoods@gmail.com