อุปกรณ์งานฝีมือ
เข็มโครเชต์

C01 เข็มโครเชต์ Clover 1หัว สีเงิน
C01 เข็มโครเชต์ Clover 1หัว สีเงิน รหัสสินค้า C01

ขนาด 1.25 m.m.(เบอร์4)

ราคาอันละ 15 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Clover 2 หัว สีเงิน
เข็มโครเชต์ Clover 2 หัว สีเงิน รหัสสินค้า C02

ขนาด 1.8m.m.(เบอร์0)/2m.m.(เบอร์2/0)

ราคาอันละ 35 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Egret  1 หัว
เข็มโครเชต์ Egret 1 หัว รหัสสินค้า C10

ขนาด 2 ม.ม.ราคาอันละ 15 บาท*     ขนาด 2.5ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 4 ม.ม.ราคาอันละ20บาท*   ขนาด 4.5 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 5 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท*   ขนาด 5.5 ม.ม.ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 6 ม.ม.ราคาอันละ 25 บาท*   ขนาด 6.5 ม.ม.ราคาอันละ 25บาท *

ขนาด 7 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*   ขนาด 8 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*

ขนาด 9 ม.ม.ราคาอันละ 40 บาท*   ขนาด 10 ม.ม.ราคาอันละ 40 บาท*


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Egret 1 หัว พร้อมด้ามจับ
เข็มโครเชต์ Egret 1 หัว พร้อมด้ามจับ รหัสสินค้า C11
ขนาด 2 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*  ขนาด 2.5ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*

ขนาด 3 ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*  ขนาด 3.5ม.ม.ราคาอันละ 30 บาท*

ขนาด 4 ม.ม.ราคาอันละ 35 บาท*   ขนาด 4.5 ม.ม.ราคาอันละ 35 บาท*

ขนาด 5 ม.ม.ราคาอันละ 40 บาท*


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ JMRA
เข็มโครเชต์ JMRA รหัสสินค้า C20
ขนาด 0.75 ม.ม.(เบอร์10)  ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 1.5ม.ม.(เบอร์2)  ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 2.5ม.ม.(เบอร์4/0)  ราคาอันละ 25 บาท*


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์NP 1 หัว สีเงิน (หัวสีทอง)
เข็มโครเชต์NP 1 หัว สีเงิน (หัวสีทอง) รหัสสินค้า C30
ขนาด 0.6 ม.ม.   ขนาด 1.0 ม.ม.

ขนาด 1.5 ม.ม.   ขนาด 3 ม.ม.

ราคาอันละ 10 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ NP  1 หัว ด้ามเหลือง
เข็มโครเชต์ NP 1 หัว ด้ามเหลือง รหัสสินค้า C31
ขนาด 2.5 ม.ม. ราคาอันละ 20 บาท* ขนาด 3 ม.ม. ราคาอันละ 20 บาท*

ขนาด 4 ม.ม. ราคาอันละ 25 บาท* ขนาด 5 ม.ม. ราคาอันละ 25 บาท*


ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ NP 2 หัว สีทอง
เข็มโครเชต์ NP 2 หัว สีทอง รหัสสินค้า C32
ขนาด 3/0 , 5/0

ชนาด 4/0 , 6/0

 ขนาด 5/0 , 8/0

ราคาอันละ 30 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ NP ด้ามไม้
เข็มโครเชต์ NP ด้ามไม้ รหัสสินค้า C33
ขนาด 1.0 ม.ม.   ขนาด 1.25 ม.ม.

ขนาด 1.5 ม.ม.   ขนาด 1.75 ม.ม.

ราคาอันละ 40 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ NP ด้ามซิลิโคน
เข็มโครเชต์ NP ด้ามซิลิโคน รหัสสินค้า C34
ขนาด 1.0 ม.ม. ขนาด 1.25 ม.ม.  ขนาด 1.5 ม.ม.

 ขนาด 1.75 ม.ม.  ขนาด 2.0 ม.ม.  ขนาด 2.5 ม.ม.

 ขนาด 3.0 ม.ม.  ขนาด 3.5 ม.ม.  ขนาด 4.0 ม.ม.

 ขนาด 4.5 ม.ม.

ราคาอันละ 35 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว สีชมพู
เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว สีชมพู รหัสสินค้า C40
ขนาด 5/0 , 7/0
ราคาอันละ 45 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว พร้อมด้ามจับ
เข็มโครเชต์ อุ่นไอรัก 2 หัว พร้อมด้ามจับ รหัสสินค้า C41
สีฟ้า ขนาด 3/0 , 4/0

สีชมพู ขนาด 5/0 , 7/0

ราคาอันละ 99 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip 1 หัว สีเงิน
เข็มโครเชต์ Tulip 1 หัว สีเงิน รหัสสินค้า C50
เบอร์ 1 (1.6 ม.ม.)    เบอร์ 2 (1.5 ม.ม.)

เบอร์ 3 (1.3 ม.ม.)    เบอร์ 4 (1.25 ม.ม.)

เบอร์ 5 (1.1 ม.ม.)    เบอร์ 6 (1.0 ม.ม.)

เบอร์ 7 (0.95 ม.ม.)     เบอร์ 9 (0.85 ม.ม.)

เบอร์ 10 (0.75 ม.ม.)     เบอร์ 11 (0.7 ม.ม.)

เบอร์ 12 (0.6 ม.ม.)

ราคาอันละ 12 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip ด้ามมุก
เข็มโครเชต์ Tulip ด้ามมุก รหัสสินค้า C51
เบอร์ 1 (1.6 ม.ม.)     เบอร์ 2 (1.5 ม.ม.)

เบอร์ 3 (1.3 ม.ม.)      เบอร์ 4 (1.25 ม.ม.)

เบอร์ 5 (1.1 ม.ม.)      เบอร์ 6 (1.0 ม.ม.)

เบอร์ 7 (0.95 ม.ม.)     เบอร์ 8 (0.9 ม.ม.)

เบอร์ 9 (0.85 ม.ม.)      เบอร์ 10 (0.75 ม.ม.)

เบอร์ 11 (0.7 ม.ม.)      เบอร์ 12 (0.6 ม.ม.)

ราคาอันละ 38 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีเงิน
เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีเงิน รหัสสินค้า C52
ขนาด 1/0,2/0

ขนาด 3/0,4/0

ราคาอันละ 35 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง
เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง รหัสสินค้า C53

ขนาด 3/0 , 4/0

ขนาด 5/0,6/0

ขนาด  5/0,7/0

ราคาอันละ 45 บาท*
ดูรายละเอียด

 เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง
เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง รหัสสินค้า C54
ขนาด 7/0 , 8/0

ขนาด 7.5/0,9/0

ขนาด  8/0,10/0

ราคาอันละ 50 บาท*
ดูรายละเอียด

เข็มโครเชต์ Tulip   Etimo
เข็มโครเชต์ Tulip Etimo รหัสสินค้า C55
ขนาด 7/0 (4.0 m.m.)
ราคาอันละ 200 บาท*
ดูรายละเอียด

 เข็มโครเชต์ Tulip   Etimo Rose
เข็มโครเชต์ Tulip Etimo Rose รหัสสินค้า C56

ขนาด 7/0 (4.0 m.m.)

  ขนาด 4/0 (2.5 m.m.)

  ขนาด 2/0 (2.0 m.m.)

ราคาอันละ 230 บาท*
ดูรายละเอียด

เหล็กควักไหมพรม
เหล็กควักไหมพรม รหัสสินค้า C60
ใช้ควักไหมพรมในงานถักบล็อกไม้ หรือ Turbo knit frame
ราคาอันละ 20 บาท*
ดูรายละเอียด


     

* ค่าส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อรวม 1,200 บาทขึ้นไป (ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา)
สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
ส่งแบบ EMS หรือลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้หลังส่งของ 24 ช.ม. ตรวจสอบได้ที่ Track&Trace
ช่องทางการสั่งซื้อหรือสอบถาม
1. ทางโทรศัพท์ 053-226397, 087-3015341 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-17.30 น.
2. ทาง Email (  todaygoods@gmail.com )
โดยเขียนคำสั่งซื้อหรือคำถามไว้ ทางร้านจะตอบกลับในเวลา 10.00-17.30 น. วันจันทร์-เสาร์
3. ทาง webboard โดยเขียนคำสั่งซื้อหรือคำถามไว้ ทางร้านจะตอบกลับในเวลา 10.00-17.30 น. วันจันทร์-เสาร์
4. ทาง facebook, line โดยเขียนคำสั่งซื้อหรือคำถามไว้ ทางร้านจะตอบกลับในเวลา 10.00-17.30 น. วันจันทร์-เสาร์

พบกับร้าน todaygoods บน social network ได้ที่


11 ถ. พัฒนาช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทร 053-226397 , 087-3015341   todaygoods@gmail.com